در حال نمایش 2 نتیجه

بانوی باران‌ها

کتاب شعر «بانوی باران‌ها» سرودۀ طیبه شامانی (طناز) است. تصویرگر کتاب، فرشته جعفری فرمند است. کتاب توسط به‌نشر (انتشارات آستان

خدا اینجا و اونجا

کتاب «خدا اینجا و اونجا» سروده طیبه شامانی است. تصویرگر کتاب عسل نجاری است. این کتاب توسط انتشارات جمال در