در حال نمایش 3 نتیجه

حسنی به خلیج فارس می‌رود (2 جلدی)

این اثر با عنوان «حسنی به خلیج فارس می رود» سرودۀ عباس عرفانی‌مهر و تصویرگری عادل سعیدی است. کتاب در

آرمیتا و بابا

اثر «آرمیتا و بابا» سروده عباس عرفانی مهر است. تصویرگری کتاب توسط سعید صفارنژاد انجام شده است. کتاب توسط انتشارات

حاج آقا نقلی

کتاب «حاج آقا نُقلی» سروده عباس عرفانی مهر است. تصویرگر این کتاب سیدرضا میرشجاعی است. این کتاب توسط موسسه بوستان