در حال نمایش یک نتیجه

مجموعه داستانک طنز: ماسک ضد پلیس

کتاب «مجموعۀ داستانک طنز: ماسک ضد پلیس» اثر محمد گودرزی دهریزی و اسماعیل الله‌دادی است. تصویرگر کتاب، محمدرضا دوست‌محمدی است.