اطلاعات شخصی شما برای پردازش سفارش شما استفاده می‌شود، و پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، و برای اهداف دیگری که در سیاست حفظ حریم خصوصی توضیح داده شده است.

با ساخت حساب کاربری می‌توانید وضعیت سفارش خود و نیز سوابق خرید خود را مشاهده کنید. همینطور با ورود به حساب کاربری مراحل سفارش را با سادگی بیشتر انجام خواهید داد.
ورود