در حال نمایش 2 نتیجه

پروانه و گل

کتاب شعر «پروانه و گل» سرودۀ زهرا داوری است. تصویرگری کتاب توسط محمود مختاری انجام شده است. کتاب توسط انتشارات

برسد به دست آقای خورشید

کتاب شعر «برسد به دست آقای خورشید» سرودۀ منیره هاشمی است. تصویرگر کتاب، عادل سعیدی است. کتاب توسط انتشارات موسسه