در حال نمایش یک نتیجه

مزه‌ی مهربانی

کتاب «مزۀ مهربانی» شامل بازنویسی 12 حکایت از قصه های عطار نیشابوری است. بازنویس این اثر اسماعیل الله دادی و