در حال نمایش یک نتیجه

و توی دروازه

کتاب و توی دروازه رمانی است با چاشنی طنز که برای گروه سنی نوجوان نوشته شده است. این اثر را