در حال نمایش 2 نتیجه

حاج‌قاسم و پرواز نقاشی‌ها

اثر حاضر با عنوان «حاج قاسم و پرواز نقاشی ها» به نویسندگی رحیم مخدومی و تصویرگری سحر پری رخ می‌باشد.

حاج قاسم و پرواز نقاشی‌ها

بچه هایی در سراسر دنیا وجود دارند که طعم تلخ جنگ و مبارزه و بمباران را بارها در زندگی چشیده