در حال نمایش 2 نتیجه

ادواردو، مسافری از رُم

«ادواردو مسافری از رم» یک کتاب داستانی بر پایه ی زندگی نامه ادواردو آنیلی بوده که به قلم خانم فهیمه

یک دقیقه سکوت

کتاب «یک دقیقه سکوت» اثر نفیسه نظری (صبا) است. این کتاب نخستین رمانی است که درباره شهید ادواردو آنیلی منتشر